Det Grønne Pakhus

Det Grønne Pakhus er et non-profit formidlingsinitiativ der skal skabe større viden om bæredygtige byggematerialer og grønt byggeri blandt husejere, rådgivere og håndværkere. 

 

 

Det Grønne Pakhus / Gl. Rønnevej 17a / 3730 Nexø 

Tovholder Mikkel Høst Energitjenesten Bornholm

www.detgronnepakhus.dk