Frank Kirkegaard

Frank Kirkegaard er landskabsarkitekt (cand. hort.) og arbejder som havejournalist for bl.a. for Haveselskabets blad "Haven", Kolonihaveforbundet og FamilieJournalen. 

Står også bag siden havearkitekt.dk, der er en landsdækkende portal for havearkitekter.

Desuden laver Frank haveplaner på Bornholm, Skåne og på Sjælland.