Priser & vilkår Glasværksted

Dagspris:

Ønsker du at benytte det kolde glasværksted pr dag, koster det 150 kr inkl. moms pr. dag. du booker de dage du ønsker at arbejde pr mail til info@brightparkbornholm.dk.    

Fastplads:

En fast plads på værkstedet koster kr. 1450 kr inkl. moms pr måned.

Du skal minimum leje dig ind 1. mdr max 12 mdr.

En fast plads indeholder et areal med hylder og desehylder. Herudover er der adgang til fælles arbejdsborde, workshopplads, udstyr m.m.

Depositum:

Ved lejekontrakt på 1-5 mdr udgør depositum 1 måneds leje.

Ved lejekontrakt på 6-12 mdr udgør depositum 3 måneders leje

Priser workshops

Når du gennemfører en workshop afregnes 5% af workshopindtægten til Bright Park.  

Priser elforbrug:

forbruget aflæses og afregnes månedligt til Bright Park.

 

.