Bornholm - et iværksættermiljø

VISION Møbelfabrikken
Møbelfabrikkens vision er at være det foretrukne sted på Bornholm for iværksætteri, kreativitet og bæredygtige projekter. Via et tæt samarbejde med regionens erhvervs service, skaber Møbelfabrikken de bedste betingelser for Iværksættere og små virksomheder, til at udvikle sig selv og deres virksomhed. Her findes dynamiske og kreative miljøer, der netværker og sparrer på tværs af faglige grænser. Møbelfabrikken brandes som et særligt fællesskab og krydsfelt, mellem offentlige og private aktører og interessenter.

MISSION: Møbelfabrikken ”Alt under et tag”
Møbelfabrikken er stedet, hvor vækst, kreativitet og det gode liv går op i en helhed. I samarbejde med Iværksættere og små virksomheder, skal der skabes et kreativt og dynamisk miljø, der er medvirkende til at udvikle virksomheden. Møbelfabrikken skal udvikle og tilbyde en bred vifte af faciliteter og i samarbejde med den regionale erhvervsservice at skabe rammerne for et modningsforløb af forretningsplaner og strategier, så Møbelfabrikken også giver iværksættere og små virksomheder muligheden for faglig og personlig udvikling.

I tæt samarbejde med BRK, den regionale erhvervsservice, revisorer, banker, fonde, investorer og andre rådgivere, skal Møbelfabrikken være medvirkende til at forbedre de erhvervsmæssige rammebetingelser for iværksættere og små virksomheder. Med Bornholms overvældende skønne natur, det aktive foreningsliv og de kulturelle tilbud, er de ydre rammer allerede sat for den kreative iværksætter og dennes familie. Det gode iværksætter liv skal bruges som en del af Møbelfabrikkens branding, der skal tiltrække kreative mennesker til Bornholm.