Om Møbelfabrikken

Daglig ledelse

Møbelfabrikken drives af en Erhvervsdrivende Fond ledet af en bestyrelse.
Carsten Aalling er direktør for Møbelfabrikken.

Bestyrelsen

Navn: Majbritt Tønnesen – selvstændig økonomisk rådgiver
Alder og køn: 49 år; kvinde
Indtrådt i bestyrelsen: 15. april 2016.
Særlige kompetencer: økonomi, bestyrelsesarbejde, struktureret, resultatorienteret, undervisning, rådgivning.
Øvrige ledelseserhverv: Formand for den selvejende institution MSA, Hasle Rotary, Formand for ejerforeningen Exsteens Gaard.
Udpeget: Er valgt som repræsentant for lejerne på BPB.
Anses for uafhængigt.

Navn: Maria Haugaard Barslund – Strategisk rådgivning, PR og kommunikation
Alder og køn: 38 år; kvinde
Indtrådt i bestyrelsen: 1. juni 2016.
Særlige kompetencer: Strategiudvikling, Markedsføring, PR og Kommunikation.
Øvrige ledelseserhverv: Bestyrelsesmedlem i Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur.
Udpeget: Er udpeget af Erhvervsfonden.
Anses for uafhængigt.

Navn: Pernille Bülow Munch - Direktør
Alder og køn: 54 år; kvinde
Indtrådt i bestyrelsen: 1. juni 2016.
Særlige kompetencer: Iværksætter, kreativitet og idemager.
Øvrige ledelseserhverv: DI bestyrelse Bornholm, Vækstforum
Udpeget: Er udpeget af Erhvervsfonden.
Anses for uafhængigt.

Navn: Bjarne Hartung Kirkegaard – kommunalbestyrelsesmedlem.
Alder og køn: 63 år; mand.
Indtrådt i bestyrelsen: 4. juli 2016.
Særlige kompetencer: Pædagogik, kommunikation og forhandling.
Øvrige ledelseshverv: Medlem af kommunalbestyrelsen og forskellige udvalg i Bornholms Regionskommune, blandt andet erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.
Udpeget: Er udpeget af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune.
Er en af Bornholms Regionskommunes repræsentanter i bestyrelsen.

Navn: Lisbeth Kjellberg – Innovations Rådiger Nordic Innovation

Alder og køn: 57 år; kvinde
Indtrådt i bestyrelsen: 1. juni 2016.
Særlige kompetencer: Digital Transformation, Internationalisering, Forretnings strategi, organisations udvikling, Start-up & Entrepreneur rådgivning.
Øvrige ledelseserhverv: Bestyrelsesmedlem i ejerforeningen E/F Lille Strandvej 26.
Udpeget: Er udpeget af Formanden for Erhvervsfonden.
Anses for uafhængigt.

Navn: Jens Skovgaard – Fagforeningsformand
Alder og køn: 56 år; mand
Indtrådt i bestyrelsen: 15. september 2016.
Særlige kompetencer: Økonomi, bestyrelsesarbejde, arbejdsmarkedsforhold, erhvervspolitik.
Øvrige ledelseserhverv: Formand for 3F Bornholm, Bestyrelsesmedlem i LO Sektion Bornholm, Næstformand i BCB.
Udpeget: Er udpeget af Business Center Bornholms bestyrelse.
Anses for uafhængigt.

Navn: Brian Kofoed
Alder og køn: 38 år, mand
Indtrådt i bestyrelsen: 23. november 2015. Følger valgperioden i BRK’s kommunalbestyrelse.
Særlige kompetencer: Vækst, økonomistyring, iværksætteri og drift.
Øvrige ledelseshverv: Virksomhedsejer, Campus Bornholm, Bornholms Energi og Forsyning.
Udpeget: Er udpeget af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune.
Er en af Bornholms Regionskommunes repræsentanter i bestyrelsen.
Anses uafhængig.

Navn: Rie Hansen
Alder og køn: 201174 kvinde
Indtrådt i bestyrelsen: april 2018
Særlige kompetencer: pædagogik,  lokal kendskab til special- & skoleområdet, faglig sparring, netværk, formidling.
Øvrige ledelseserhverv: daglig leder af BUPL Bornholm, formand & faglig sekretær i BUPL Bornholm. Er suppleant i RAR, Tv2 Bornholm, & FTF Hovedstaden.
Udpeget: repræsentant for lejerne

Anses for uafhængigt.

Navn: Sissel Thuesen – ejer af Blomsterverden.
Alder og køn: kvinde
Indtrådt i bestyrelsen: 2017.
Udpeget: Er udpeget af lejere på Møbelfabrikken som værende deres repræsentant.