Priser & vilkår

Priser:

En fast plads på værkstedet koster 1226,50 kr. inkl. moms pr måned. Prisen er inkl. varme*, vand og el, men excl. materialer og el forbrug ved brændinger.

Du skal minimum leje dig ind 1 mdr. Husleje betales forud

En fast plads indeholder et areal med god opbevaringsplads. Herudover er der adgang til fælles arbejdsborde, udstyr m.m.

Depositum:.

Ved lejekontrakt udover 3 måneder udgør depositum 3 måneders leje.

Priser workshops

Når du gennemfører en workshop afregnes 5% af workshopindtægten til Bright Park Bornholm.

Priser brændinger

Brændinger for lejere 2,81 inkl. moms pr kwh

Brændinger for gæster 4,50 inkl. moms pr kwh

Forbruget aflæses og afregnes månedligt til Bright Park.

Opvarmning

*Værkstedet vil være opvarmet til ca. 17 grader i vintermånederne.